Uluslararası Arap Dili ve Belagati Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAP DİLİ VE BELAGATİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı tarafından Uluslararası Arap Dili ve Belagati Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'nun ilki 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu sempozyum Cezayir Medea Üniversitesi partnerliğinde gerçekleştirilecektir. 

Uluslararası Arap Dili ve Belagati Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu bahsi geçen alanlardaki lisansüstü öğrencilerin Arap Dili ve Belagati, Edebiyatı, Arapça Öğretimi ve Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Tercüme alanlarında yaptıkları ilmi faaliyetlerin uluslararası bilimsel bir ortamda paylaşılmasını ve öğrencilerin bu alanlarda yapacakları araştırmaların teşvik edilmesini hedeflemektedir. Sempozyum, Arap Dili merkezli bilim dallarındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına ve tartışmasına imkân sağlayacaktır. Böylece yapılan araştırmaların daha nitelikli hale getirilmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bu sempozyum ile Türkiye’deki Arap Dili ve Belagati, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili Eğitimi, Arapça Öğretmenliği ve Arapça Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dallarında okuyan genç araştırmacıların aralarındaki iletişimi güçlendirerek alanları ile ilgili bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak çalışma kültürünün kazandırılması da hedeflenmektedir.

Sempozyuma Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelerin Arap Dili ve Belagati, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili Eğitimi, Arapça Öğretmenliği ve Arapça Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dallarından lisansüstü öğrenciler katılım sağlayacaktır.

Gönderilen bildirilerin alanda belli bir problemi ele alması, analitik bir üslupla yazılması ve özgün olması beklenmektedir. Bildiri özetlerinin 250 kelimeyi geçmemesi ve başvuruların arapdilisempozyumu@istanbul.edu.tr adresine veya arapdilisempozyumu.istanbul.edu.tr adresindeki başvuru sekmesi üzerinden yapılması gerekmektedir.Sempozyumun Ana Konuları

- Klasik Arap Edebiyatı Tarihi

- Modern Arap Edebiyatı Tarihi

- Sarf, Nahiv ve Belagat

- Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı ve Öncüleri

- İslami Edebiyat ve Öncüleri

- Edebi Türler

- Arapça Tercüme Faaliyetleri ve Meseleleri

- Arapça Öğretimi

- Sözlükbilim Çalışmaları


Yazım Kuralları:

Tam metinler 12 punto, Times New Roman yazı tipinde olmalıdır. Arapça metinler ise 14 punto, Traditional Naskh yazı tipi ile hazırlanmalıdır. Dipnot ve kaynakça İsnad Atıf Sistemi Edisyon 2’ye göre hazırlanmalıdır. Tebliğ özetleri yayınlanacaktır. Sempozyumdan sonra hakem sürecinden geçen metinlerin ise yayınlanması planlanmaktadır.

Önemli Tarihler

Özetlerin Son Gönderim Tarihi: 15 Aralık 2022

Ön Kabullerin İlanı: 2 Ocak 2023

Tam Metin Gönderimi: 15 Mart 2023

Kesin Kabullerin İlanı: 15 Nisan 2023

Sempozyum Programının İlanı: 3 Mayıs 2023

Sempozyum Tarihi: 11-12 Mayıs 2023

Not: Sempozyum online olarak gerçekleştirilecektir.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr.         Ali BULUT

Doç. Dr.          Sultan ŞİMŞEK

Prof. Dr.         Boulmali Nadir

Prof. Dr.         Haddad  Lakhdar

Prof. Dr.         Khaldi Hicham

Öğr. Gör. Dr.  Moath Moussa Vousef Albooreeni  

Öğr. Gör.        Gamal Mohamed Yousef Mohamed

Arş. Gör.         Ahmet SAYAR

Arş. Gör.         Alaaddin GÜNAY

Arş. Gör.         Elif Gül GÖKHAN

Arş. Gör.         İsrafil ŞEN

Arş. Gör.         Mehmet Hayri ACAT

Arş. Gör.         Menekşe Filiz YILDIRIM

Arş. Gör.         Muhammed Ali DENİZ

Arş. Gör.         Muhammed Emin GÖRGÜN

Arş. Gör.         Musa SANCAK


Danışma ve Bilim Kurulu

Prof. Dr.

Abdullah

KIZILCIK

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.

Abdurrahman

ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.

Abityaşar

KOÇAK

İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr.

Adem

YERİNDE

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.

Ahmad Hasim

Al-Samarrai

(Irak) Samarra Üniversitesi

Prof. Dr.

Ahmet

YÜKSEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr.

Ahmet Kazım

ÜRÜN

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr.

Ahmet Turan

ARSLAN

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr.

Ali

BULUT

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.

Aysel

ERGÜL KESKİN

İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr.

Boulmali

Nadir

(Cezayir) Medea Üniversitesi

Prof. Dr.

Dursun

HAZER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Eyyüp

TANRIVERDİ

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr.

Faruk

ÇİFTÇİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr.

Galip

YAVUZ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr.

Haddad

Lakhdar

(Cezayir) Algiers Üniversitesi

Prof. Dr.

Halil İbrahim

KAÇAR

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr.

Halim

ÖZNURHAN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr.

Halima

Amayira

(Ürdün) Yarmouk Üniversitesi

Prof. Dr.

Hisham Mohammed

Okaydy

(Irak) Mosul Üniversitesi

Prof. Dr.

Hüseyin

YAZICI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr.

Hüseyin

ELMALI

İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr.

İlyas

KARSLI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr.

İsmail

DURMUŞ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr.

Kerim

AÇIK

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr.

Khaldi

Hicham

(Cezayir) Tlemcen Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet Akif

ÖZDOĞAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet Edip

CAĞMAR

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet Hakkı

SUÇİN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet Mesut

ERGİN

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet Şirin

ÇIKAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr.

Muhammed Abdullâh

el-Mihcerî

(Katar) Katar Üniversitesi

Prof. Dr.

Muhammet

TASA

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr.

Musa

YILDIZ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Mustafa

KAYA

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Nasrullah

HACIMÜFTÜOĞLU

Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr.

Nevin

KARABELA

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr.

Nevzat Hafis

YANIK

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Ramazan

KAZAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr.

Ramazan

EGE

Uşak Üniversitesi

Prof. Dr.

Sabah Allawi Khalaf

Al-Samarrai

(Irak) Samarra Üniversitesi

Prof. Dr.

Salih Zafer

KIZIKLI

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr.

Sedat

ŞENSOY

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr.

Sevim

ÖZDEMİR

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr.

Şükran

FAZLIOĞLU

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr.

Yakup

CİVELEK

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr.

Yusuf

DOĞAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç.Dr.

Hasan

TAŞDELEN

Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr.

Aladdin

GÜLTEKİN

Karabük Üniversitesi

Doç. Dr.

Ali

BENLİ

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr.

Cemal Abdullah

AYDIN

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr.

Derya

ADALAR SUBAŞI

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr.

Hatice

ARSLAN SÖZÜDOĞRU

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr.

İbrahim

ŞABAN

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr.

Mehmet Ali Kılay

ARAZ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr.

Murat

ÖZCAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr.

Musa

ALAK

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr.

Mustafa

IRMAK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr.

Mücahit

KÜÇÜKSARI

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr.

Ömer

İSHAKOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr.

Sultan

ŞİMŞEK

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr.

Turgay

GÖKGÖZ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi